Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werelddag van het verzet tegen Armoede

Grimbergen - Op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen Armoede, brengen organisaties wereldwijd de armoedeproblematiek onder de aandacht. In Vlaanderen leven heel wat personen in financiële armoede. Door de coronapandemie krijgen steeds meer gezinnen het financieel moeilijk ook in Grimbergen. De overheid voorziet extra middelen voor burgers die financieel getroffen worden door de coronacrisis.

De regering heeft extra budgetten vrijgemaakt om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen.
De hulp is voor iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis.  Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers – met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, …

“Het OCMW/Sociaal Huis staat in om zowel materiële, sociale en medische hulp te verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven voor medische zorgen niet meer kunnen betalen door de coronaviruscrisis.”, licht schepen voor welzijn Jean-Paul Windelen toe. “We willen de inwoners die het financieel moeilijk hebben en in deze coronatijden extra getroffen worden de nodig ondersteuning bieden.”

Welke extra hulp is mogelijk? 
Het gaat over een breed palet aan ondersteuning. Van financiële hulp bij huisvestings-, gezondheids- en energiekosten tot ondersteuning voor de kosten van professionele psycho-sociale begeleidingen alles daar tussen in .

Heb je het moeilijk?  Neem dan zeker contact met het Sociaal Huis (OCMW).
In het Sociaal Huis van Grimbergen kan je terecht met al je welzijnsvragen.
We willen in de eerste plaats naar jou luisteren. Echt luisteren. Wat zijn je bezorgdheden? Je concrete vragen? Wat heb je nodig?

Maak een afspraak. tel. 02 267 15 05 of mail naar sociaalhuis@grimbergen.be.
De maatschappelijk werkers bekijken met jou welk stappen er gezet kunnen worden.

 
Ken je mensen die het moeilijk hebben?
Geef de boodschap door!
 
 
Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen
 
Jean Paul WINDELEN
jeanpaul.windelen@grimbergen.be  -  0478 78 35 35
Schepen voor welzijn en dierenwelzijn

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst