Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stijgend aantal COVID-19 besmettingen in Grimbergen vraagt strikte naleving van de maatregelen.


De laatste dagen stijgt het aantal COVID-19 besmettingen in Grimbergen. De gemeente volgt dit nauwlettend op, samen met de overheid en de huisartsen. De gemeente vraagt dan ook met aandrang aan alle inwoners om de nodige voorzorgsmaatregelen te blijven nemen.
 
Vermits het aantal besmettingen sinds vorige week gestegen is tot boven de drempelwaarden, is Grimbergen een gemeente die moet gemonitord worden. Op 14 juli stonden er namelijk 11 nieuwe besmettingen geregistreerd.
 
’We moeten ons geen zorgen maken‘, zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA), ’maar we moeten vermijden dat het aantal besmettingen nog verder stijgt. ’Samen met de overheid volgen we de zaak nauwlettend op. We vragen de bevolking met aandrang om de nodige maatregelen toch nauwlettend te blijven volgen.' Handen wassen, een mondmasker dragen en afstand bewaren blijven de meest essentiële elementen die een verspreiding kunnen beperken. Blijf ook thuis als je je ziek voelt of koorts hebt en contacteer meteen je huisarts. Neem zeker ook de koorts van je kind(eren) vooraleer je ze naar de speelpleinwerking of een jeugdkamp stuurt. Volg ook de federale maatregelen als je terug komt van verlof. En hou vooral de nodige afstand als je met anderen in contact komt op restaurant of op café.
 
De gemeente heeft ook met de monitoren van de kampen en speelpleinwerking, alsook met de woon-zorg centra duidelijke afspraken gemaakt om de voorschriften en draaiboeken strikt op te volgen en bij twijfelgevallen altijd extra advies in te winnen, waardoor er geen risico wordt genomen.
'Wij geven als gemeente alvast het goede voorbeeld en verplichten voor al onze medewerkers, die in contact komen met externen, om een mondmasker te dragen alsook bij het betreden en verlaten van de gebouwen. We gaan er dan ook vanuit dat onze inwoners ook een mondmasker dragen als ze zich in het openbaar begeven. We weten dat dit een opgave is en niet fijn is, maar op heden is het is nu eenmaal het enige middel om het virus te overwinnen. Ons gedrag in de maanden juli en augustus zal bepalend zijn voor wat er in het najaar gebeurt. Dus we zijn allemaal mee verantwoordelijk. We zullen dit, als gemeentelijke overheid ook strikt handhaven en aan de politie vragen om te controleren.‘, besluit Philip Roosen.
 
Philip ROOSEN  
philip.roosen@grimbergen.be – 0495 52 42 21
Waarnemend burgemeester
Schepen voor mobiliteit, cultuurbeleid, communicatie en digitalisering