Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Dienstverlening tijdens coronamaatregelen in wzc Ter Biest

Aangepaste bezoekregeling vanaf 2 november 2020


Om de verdere verspreiding van COVID-19 in ons land tegen te gaan, kondigde het Overlegcomité bijkomende risico-beperkende maatregelen aan. De maatregelen voor de ouderenzorg-voorzieningen werden aangepast en goedgekeurd door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg.
 
De bezoekregeling in wzc Ter Biest passen we dus aan:
- De kamerbezoeken worden even stopgezet.
  De vaste bezoeker voor het kamerbezoek dient nu ook naar cafetaria op bezoek te komen.

- De extra bezoeker kan in de cafetaria blijven komen. Deze bezoeker dient gedurende 14 dagen
  dezelfde te zijn. Nadien mag er gewisseld worden.

Bezoek in de cafetaria:
- De bezoekuren in de cafetaria werden uitgebreid: op maandag (13.30u-16.30u),
  woensdag- en zaterdagnamiddag (12u30-16u30) en vrijdagavond (17u30-20u30).

Steeds op afspraak: De bezoeken in de cafetaria zijn steeds op afspraak
  via bezoekterbiest@grimbergen.be  aan te vragen tijdens de kantooruren.

Wandelen mag met de vaste bezoekertijdens de bezoekuren van cafetaria en dient u ook
  vooraf te melden via bezoekterbiest@grimbergen.be

We vragen om het bezoek te beperken tot een minimum, dit voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en personeel.

Voor palliatieve bewoners geldt er een aparte bezoekregeling. Daar is steeds bezoek mogelijk (dag en nacht), in overleg met hoofdverpleging/directie.
 
Voorwaarden voor veilige bezoeken
- Bezoekers die positief hebben getest kunnen 14 dagen niet op bezoek komen.
- Ook bezoekers die een hoog risicocontact gehad hebben of terugkeren uit een rode zone,
  kunnen 14 dagen niet op bezoek komen.
- De bezoeker mag niet ziek zijn en moet 14 dagen voor het bezoek symptoomvrij te zijn van COVID-19. 
- De bezoeker draagt een mondmasker bij het binnen en buiten gaan.
  Ook tijdens het bezoek vragen we om het mondmasker aan te houden.
- Duur van het bezoek is max 40 minuten.
- De bezoeker houdt een 1,5 meter afstand.
- De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen. Wij voorzien handontsmetting.
- Er mogen geen geschenken meegebracht worden tijdens het bezoek.
- Voor wandelen moet je je ook aanmelden aan de cafetaria.
  De vrijwilliger brengt nadien de bewoner naar de voordeur.


Pakketjes dienen nog steeds in de box gedeponeerd te worden.

Vragen: Dan kunt u contact nemen met de directeur Leen Van den Troost.


Ondersteuning van de dienst animatie

Wil u graag een face-time / whatsapp-gesprek met uw moeder/vader?
Laat het weten aan dienst animatie: animatie@grimbergen.be of 02 269 28 46