Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitsonderzoek

Als je een woning of appartement huurt heb je soms te maken met hinder en ongemakken. Vaak kan je de gebreken bespreken met de verhuurder die dan de nodige herstellingswerken uitvoert. Via deze handige checklist kun je kijken welke gebreken je zeker moet melden aan de eigenaar.

Hinder of gebreken meld je altijd eerst aan de verhuurder, zodat hij de kans krijgt om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Je licht de verhuurder best aangetekend in en legt een redelijke termijn op waarbinnen je reactie wenst.

Bijf je hinder ondervinden? Dien dan een klacht in bij het woonloket. Dat kan schriftelijk, via mail of aan het loket. Bezorg ons steeds een kopie van je aangetekende brief aan de verhuurder.

Er gebeurt eerst een vooronderzoek. Zowel de eigenaar, als de bewoners worden daarop uitgenodigd. Aan de hand van een technisch verslag gaat de onderzoeker na of de woning conform is met de kwaliteitsnormen van de Vlaamse wooncode. Na het onderzoek krijgen zowel de eigenaar als de bewoners een verslag toegestuurd.

Als het dossier zwaar genoeg doorweegt (dit wordt geval per geval bekeken) dan kan het dossier doorgestuurd worden naar wonen Vlaams-Brabant om de procedure tot ongeschiktverklaring op te starten. Het kan ook dat de eigenaar de tijd krijgt om de gebreken op te lossen binnen een opgelegde termijn. Als het dossier wordt doorgestuurd, voert een onderzoeker van Wonen Vlaams-Brabant een nieuw woningonderzoek uit. Wonen Vlaams-Brabant bezorgt nadien een advies aan de gemeente. Voordat de gemeente een besluit neemt, krijgen de verschillende partijen nog de kans om te reageren. De eigenaar kan ook onmiddellijk herstellingen uitvoeren en zo een besluit vermijden.

Als de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard, komt de woning op de inventaris en betaalt de eigenaar een gewestelijke heffing. Pas na de nodige werken en na een nieuw woningonderzoek kan de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid worden opgeheven en ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest.

Het kan zijn dat de bewoning stopgezet moet worden. Als dat nodig is moeten de bewoners de woning verlaten en verhuizen naar een andere woning.


Bijlage:
Checklist woonkwaliteit