Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Masterplan Strombeek-Bever - info over de werken

Werken Kloosterstraat - Sint-Amandsplein - Wemmelsestraat - Gemeenteplein

Start werken: 5/03/2018

AQUAFIN

Ook Aquafin informeert op zijn website over deze werken: Klik HIER om naar de website van Aquafin te gaan.

U kan zich ook inschrijven op een nieuwsbrief van AquafinKlik hiervoor op 'Dit project volgen' en vul uw gegevens in.

NIEUWSBERICHTEN OVER DE WERKEN


Nieuwsbericht 27/11/2019

Gemeenteplein vanaf volgende week afgesloten door werken
Komende maandag start een nieuwe fase van de werken aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever. Doorgaand verkeer is dan niet meer mogelijk tot de zomer van volgend jaar.
 
Grimbergen – Aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever wordt al een hele poos gewerkt aan een nieuw rioleringsstelsel. Volgende week breekt een nieuwe fase aan. Hiervoor moet het plein worden afgesloten voor alle verkeer.
 
De werken starten op maandag 2 december en duren tot midden augustus 2020. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken aangelegd onder de helft van het plein (kant oud basketbalveld dat gebruikt wordt als parking).
 
Het kruispunt met de Hendrik Drapsstraat, de Victor Soensstraat, de Wemmelsestraat en de Jan Mulsstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Het Gemeenteplein zelf wordt aan beide zijden (Cultuurcentrum en handelszaken) afgesloten voor alle verkeer (aan de kant van het eerder vermelde kruispunt tot en met huisnummer 4).
 
Vanaf de Nieuwelaan kan men nog tot aan het Gemeenteplein rijden, om vanaf daar richting Lakensestraat te rijden. De parkeergarages onder de appartementen aan die zijde van het Gemeenteplein blijven toegankelijk voor de bewoners. Ook de parkeerplaatsen aan die kant van het plein blijven met de wagen bereikbaar vanaf de Nieuwelaan en de Lakensestraat.
 
Alle handelszaken op het Gemeenteplein blijven tijdens de werken bereikbaar te voet.
 
De Verbeytstraat, de Victor Soensstraat, de Hendrik Drapsstraat en de Jan Mulsstraat blijven toegankelijk voor het plaatselijk verkeer.
 
Wegomleidingen gaan via de Nieuwelaan en Strombeeklinde en worden aangeduid.
 
In de hele werfzone geldt een parkeerverbod. Op het Sint-Amandsplein is extra parkeergelegenheid voorzien naast de ingerichte parkeerzone.
 
De omwonenden ontvangen een brief met meer info in de bus.


Nieuwsbericht 03/06/2019
Werken Gemeenteplein – gewijzigde verkeerssituatie vanaf 3 juni
 
Vanaf maandag 3 juni wordt aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever gewerkt op het kruispunt Victor Soensstraat – Jan Mulsstraat – Wemmelsestraat voor de aanleg van een nieuwe riolering en een bufferbekken.
 
Tijdens de werken is er slechts beperkt doorgaand verkeer mogelijk: vanuit de Hendrik Drapsstraat is er éénrichtingsverkeer naar het Gemeenteplein, vanuit de Victor Soensstraat geldt er eveneens éénrichtingsverkeer richting Gemeenteplein. Vanuit de Victor Soensstraat kan u wel nog naar de Hendrik Drapsstraat rijden.
 
Het Gemeenteplein tussen de Lakensestraat en het kruispunt met de Victor Soensstraat - Hendrik Drapsstraat - Jan Mulsstraat - Wemmelsestraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
 
Op het Gemeenteplein ter hoogte van de handelszaken (tussen de nummers 2 en 20) zal het verkeer in beide rijrichtingen kunnen rijden.
 
De Wemmelsestraat is tijdens de werken niet toegankelijk vanaf het Gemeenteplein.
 
Er geldt een parkeerverbod in de gehele werfzone.
 
Het einde van deze werken is voorzien op 5 augustus.


Nieuwsbericht 09/01/2019
Kruispunt Grimbergsesteenweg met Sint-Amandsplein vanaf 15 januari opnieuw afgesloten voor werken
 
Vanaf dinsdag 15 januari wordt het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever terug afgesloten voor alle verkeer. De nodige omleidingen worden voorzien.
 
Grimbergen – Op dinsdag 15 januari hervat de aannemer de werken aan het kruispunt van de Grimbergsteenweg met het Sint-Amandsplein. De werken werden op die plaats enkele maanden geleden stilgelegd wegens technische problemen. Ondertussen zijn die problemen verholpen, waardoor de aannemer nu weer verder kan werken.
 
Wegomleidingen
Het verkeer komende van Grimbergen zal moeten omrijden via de Meisestraat, de Van Der Nootstraat en de Villegas de Clercampsstraat. Het verkeer rijdende in de richting van Grimbergen dient om te rijden via de Hendrik Drapsstraat, de de Burtinstraat, de Oude Mechelsestraat en Potaarde.
 
Kiss & Ride
In de Grimbergsesteenweg, ter hoogte van de Sint-Jozefsschool, wordt een Kiss & Ride zone ingericht om ouders de mogelijkheid te geven hun kinderen veilig af te zetten. Om dit verkeer in goede banen te leiden wordt in de Meisestraat een parkeervrije zone voorzien zodat autobestuurders vlot aan en af kunnen rijden naar de Kiss & Ride zone.
 
Onder het kruispunt wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De werken zullen een tweetal maanden duren.
 
Sinds maart 2018 zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken.
 
Bijkomende informatie over de werken is te vinden op www.grimbergen.be.


Nieuwsbericht 07/09/2018
Kruispunt Grimbergsesteenweg in Strombeek-Bever tijdelijk terug open vanaf maandag
 
Vanaf maandag wordt het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever tijdelijk terug open gesteld. De aannemer die er wou starten met de aanleg van nieuwe rioleringen kan momenteel niet verder werken omdat er technische problemen opgedoken zijn. Bijgevolg wordt de Grimbergsesteenweg vanaf maandag terug open gesteld. De aannemer verwacht dat hij over een viertal weken de werken zal kunnen hervatten.
 
Eind augustus is een nieuwe fase van de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Hiervoor werd het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met de Sint-Amandsstraat afgesloten voor het verkeer.
 
Tijdens de graafwerken zijn er onvoorziene problemen opgedoken. Hierdoor kan de aannemer zijn werk momenteel niet verder zetten. Bijgevolg werd besloten om het kruispunt voorlopig tijdelijk terug open te stellen vanaf komende maandag. De aannemer schat dat hij over een maand de werken zal kunnen hervatten.
 
Sinds maart zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken. Het bufferbekken is ondertussen volledig gebetonneerd en de aannemer is enkele weken geleden gestart met de aanleg van nieuwe riolering rondom het Sint-Amandsplein.
 
Tijdens de huidige fase wordt ook nog doorgewerkt voor de school en op het volledige Sint-Amandsplein. In de Kloosterstraat is de aannemer gestart met de afwerking.
 
Inwoners die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie over de werken, kunnen terecht op de gemeentelijke website.


Nieuwsbericht 29/08/2018
Grimbergsesteenweg onderbroken voor werken
Toegang Sint-Jozefschool, CVO en kinderdagverblijf SAM wijzigt
 
 
Deze week is een nieuwe fase van de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Hiervoor wordt het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met het Sint-Amandsplein afgesloten voor het verkeer.
 
Grimbergen – Deze week is de aannemer gestart met werken op het kruispunt van de Grimbergsesteenweg met het Sint-Amandsplein. Hiervoor wordt het kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Met deze gewijzigde situatie moeten ook bezoekers van het kinderdagverblijf SAM, ouders en leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jozef en studenten van het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) rekening houden.
 
Maandag 3 september start het nieuwe schooljaar. Ouders die hun kinderen met de wagen naar de Sint-Jozefschool brengen, zullen verplicht gebruik moeten maken van de Kiss&Ride zone die onlangs werd aangelegd in de Grimbergsesteenweg. Daar kunnen de kinderen afgezet worden om vervolgens via een afgebakende weg over de stoep naar de schoolpoort te wandelen.
 
Enkel via deze weg kan men de schoolpoort te bereiken. De eerste poort komende van de Kloosterstraat is tijdens de werken onbereikbaar. Ook de toegangen van het kinderdagverblijf SAM en van het CVO zijn enkel bereikbaar komende van de Grimbergsesteenweg. Dat wil zeggen dat personen die te voet of met de fiets komen vanuit de richting van de Sint-Amandsstraat, rekening moeten houden met extra verplaatsingstijd.
 
Aan personen die zich met de wagen naar het centrum van Strombeek-Bever begeven, wordt met aandrang gevraagd om in de omgeving van de werfzone zeker niet te parkeren waar het niet mag. Fout geparkeerde wagens die het (werf)verkeer hinderen, zullen weggetakeld worden.
 
Sinds maart zijn er grote infrastructuurwerken aan de gang in het centrum van Strombeek-Bever. De afgelopen maanden werd in de Kloosterstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en op het Sint-Amandsplein een bufferbekken. Het bufferbekken is ondertussen volledig gebetonneerd en de aannemer is enkele weken geleden gestart met de aanleg van nieuwe riolering rondom het Sint-Amandsplein.
 
Tijdens de huidige fase wordt ook nog doorgewerkt voor de school en op het volledige Sint-Amandsplein. In de Kloosterstraat is de aannemer gestart met de afwerking.
 
Inwoners die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie over de werken, kunnen terecht op de gemeentelijke website.


Nieuwsbericht 21/03/2018
Extra parking op Gemeenteplein tijdens werken
 
Afgelopen vrijdag werden op het Gemeenteplein in Strombeek-Bever een aantal bomen gerooid en groenelementen verwijderd. Dit zijn voorbereidende werken voor de aanleg van een tijdelijke parking op het plein. Die parking moet de parkeerproblematiek in de deelgemeente tijdens de grote infrastructuurwerken wat milderen.
 
Grimbergen - Sinds maandag 5 maart is het in Strombeek-Bever niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. Binnenkort wordt het plein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken aan te leggen. Op het Sint-Amandsplein bevond zich een parking van een honderdtal parkeerplaatsen. Voor bewoners van Strombeek-Bever die geen garage hebben en bezoekers die met de wagen komen, zal het de komende maanden dus extra moeilijk zijn om een parkeerplek te vinden. Deze fase van de werken duurt zeker tot het einde van dit jaar.
 
Om de parkeerproblematiek tijdens de werken wat te milderen, heeft de gemeente besloten om op het Gemeenteplein tijdelijk extra parkeerplaatsen in te richten. Dat plein is momenteel deels een parking en deels groenzone. Op een groot deel van de groenzone komt extra parkeergelegenheid. De mooiste bomen mogen wel blijven. Er wordt ook nagegaan hoe het parkeren rondom het plein zelf geoptimaliseerd kan worden.
 
Het studiebureau dat ook voor de gemeente werkt in het kader van de masterplan-werken, heeft de opdracht gekregen om de plannen voor een tijdelijke parking te tekenen.
 
Door het gemeentebestuur werd een poos geleden ook al een extra parkeerzone aangelegd op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat. Daarnaast wordt tijdens de werken ook verwezen naar de parkings aan de Singel, het Pierebad en de Baalhoek. Ook aanvullende mogelijkheden worden nog verder onderzocht.


Nieuwsbericht 09/03/2018
Toegankelijkheid Sint-Jozefschool, CVO en kinderdagverblijf SAM tijdens de werken
 
Deze week zijn de voorbereidingen voor de werken in het centrum van Strombeek-Bever gestart. Het gaat om ingrijpende infrastructuurwerken die zullen lopen van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein. De toegangen van de vrije basisschool Sint-Jozef, het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het kinderdagverblijf SAM zullen de komende maanden in de werfzone liggen. Daarom worden maatregelen genomen om een veilige bereikbaarheid te verzekeren.
 
Grimbergen – Sinds maandag 5 maart is het niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. De Kloosterstraat is sinds dinsdag afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit zijn de voorbereidingen voor de grote infrastructuurwerken die in de dorpskern van de deelgemeente Strombeek-Bever op til zijn.
 
Binnenkort worden de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Onder het plein komt ook een bufferbekken. De werken aan het Sint-Amandsplein gaan zeker tot het einde van het jaar duren.
 
In overleg met de aannemer wordt ervoor gezorgd dat het voetpad langs het Sint-Amandsplein tussen de Kloosterstraat en de Grimbergsesteenweg gedurende een eerste fase van de werken nog toegankelijk blijft voor voetgangers. Dit kan echter maar veilig gebeuren door het voetpad met een stevig hek af te sluiten van de rijweg. Hierdoor zullen alle poorten die uitgeven op dit deel van het Sint-Amandsplein voorlopig nog bereikbaar blijven. Ouders zullen hun kinderen echter niet met de wagen voor de schoolpoort kunnen afzetten.
 
Om dit op te vangen wordt in de Grimbergsesteenweg een tijdelijke kiss-and-ridezone ingericht. Hierop zullen in principe vijf tot tien wagens kunnen aanschuiven. In overleg met de school zullen de kinderen er door het schoolteam worden opgevangen en begeleid. Voor het inrichten van de kiss-and-ridezone moeten enkele opgeschoten bomen verwijderd worden. Voor de verharding zal gewerkt worden met een doek, waarop grove en fijne steenslag worden aangebracht. Hierdoor kan het terrein na de werken gemakkelijker hersteld worden.
 
Wanneer de werken ter hoogte van het kruispunt Sint-Amandsstraat - Kloosterstraat - Sint-Amandsplein starten, zal het voetpad voor de Sint-Jozefschool in de werfzone liggen. De eerste poort komende van de Kloosterstraat wordt dan onbereikbaar. De toegangen van het kinderdagverblijf SAM en van het CVO blijven echter wel bereikbaar, komende van de Grimbergsesteenweg. Het toegankelijk gedeelte van het voetpad zal met een stevig hek van de werfzone worden gescheiden. Schoolkinderen zullen dan hetzij de toegang van het CVO, hetzij de toegang via de kiss-and-ridezone moeten gebruiken.
 
Binnenkort worden er bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd op het Gemeenteplein. Deze zijn tijdelijk van aard en moeten helpen om het verlies aan parkeerplaatsen door de werken op het Sint-Amandsplein op te vangen.
 
Inwoners die op zoek zijn naar meer gedetailleerde informatie over de werken, kunnen terecht op de gemeentelijke website


Nieuwsbericht 06/03/2018
Markt Strombeek-Bever verhuist naar cultuurcentrum tijdens werken
 
Tijdens de werken in het centrum van Strombeek-Bever zal de zondagsmarkt verplaatst worden naar het cultuurcentrum. De kramen zullen opgesteld worden naast de fontein aan het Gemeenteplein.
 
Grimbergen – Deze week zijn er grote infrastructuurwerken gestart in de dorpskern van Strombeek-Bever. Het Sint-Amandsplein zal opgebroken worden voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken en vervolgens heringericht worden.
 
Hierdoor kan de zondagsmarkt van Strombeek-Bever niet op zijn gewoonlijke plek plaatsvinden. Daarom zullen de kramen tijdens de werken een plaats krijgen aan het cultuurcentrum, naast de fontein.


Nieuwsbericht 02/03/2018
Volgende week starten riolerings- en wegeniswerken in centrum Strombeek-Bever
Gemeente verwijst naar alternatieve parkeergelegenheden
 
Vanaf maandag 5 maart zal het niet meer mogelijk zijn om op het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever te parkeren omdat de grote werken voor de plaatsing van een bufferbekken starten. Ook in de Kloosterstraat wordt er gewerkt en daar zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.
 
Grimbergen – Volgende week is het zover, dan start een nieuwe fase in de realisatie van het masterplan Strombeek-Bever. Deze fase, die loopt van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein, zal de meest ingrijpende zijn en een grote impact hebben op de dorpskern.
 
Parking Sint-Amandsplein gesloten
 
De parking op het Sint-Amandsplein zal vanaf volgende week niet meer toegankelijk zijn. Om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren, werd door het gemeentebestuur een tijdje geleden al een parkeerzone aangelegd op het vroeger voetbalveld op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat. Daarnaast wordt ook verwezen naar de parking aan de Singel, het Pierebad en aan de Baalhoek. Ook aanvullende mogelijkheden worden nog verder onderzocht.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft al beslist om een deel van het Gemeenteplein dat vandaag nog als groenperk is ingericht eveneens als parkeerzone in te richten, met behoud van de mooiste bomen. Er wordt ook nagegaan hoe het parkeren rondom het plein zelf kan worden geoptimaliseerd.
 
Haltes De Lijn verplaatst
 
Tijdens de werken zullen de ook de bushaltes (lijnen 230 – 231 – 232 – 820) van De Lijn verplaatst worden. Reizigers wordt aanbevolen de website van De Lijn te consulteren.
 
Wegomleidingen
 
Vanaf maandag wordt de Kloosterstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. De bewoners zullen in een eerste fase wel nog tot aan hun woning geraken, maar dienen hierbij rekening te houden met de geplaatste signalisatie en de concrete aanwijzingen van de aannemer ter plaatse. Zij ontvingen een brief van de aannemer in de bus.
 
Toegang school wordt verplaatst
 
Omdat de ingang van de Sint-Jozefschool en het CVO zich binnen de werf bevindt, zal er een nieuwe toegang buiten de werfzone georganiseerd worden.
 
De gemeente en de nv Aquafin bouwen al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden enkele jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond.
 
Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met een studiebureau een masterplan voor Strombeek-Bever uitgetekend. Bedoeling van dit masterplan is om de deelgemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen. 
 


Nieuwsbericht 09/07/2015
Voorbereiding start werken masterplan Strombeek-Bever
Aquafinwerken worden gekoppeld aan herinrichting straten en pleinen
 
Eind 2016 start Aquafin met een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel in Strombeek-Bever. Het gemeentebestuur zal aansluitend op die werken i.s.m. de firma's Grontmij en Infraplan de straten en pleinen herinrichtingen volgens het masterplan.
 
De firma Aquafin bouwt al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden een tweetal jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond. Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Daarom heeft het gemeentebestuur van Grimbergen aan Aquafin gevraagd om te wachten met de werken om hen de tijd te geven om zelf een firma aan te stellen voor het ontwerp en de uitvoering van de verfraaiing van de straten. Uiteindelijk werden twee firma's aangesteld. De firma Grontmij zal de herinrichting van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat coördineren en de firma Infraplan zorgt voor de herinrichting van de Temselaan, de Bouchoutlaan, de Acacialaan, de Hazelaarstraat, de Lakensesteraat en het Otto De Mentockplein.
 
Om alles zo grondig en zo efficiënt mogelijk aan te pakken, zat het gemeentebestuur al verschillende keren samen met de firma's Grontmij en Infraplan. Onlangs had er ook een eerste vergadering plaats met de vertegenwoordigers van alle nutsmaatschappijen om het verloop van de werken te bespreken en alle onderdelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 
De precieze timing van de werken zal pas later duidelijk worden, maar waarschijnlijk starten de eerste werken aan de nutsleidingen al in het najaar van 2016.
 
In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf integraal investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden voorzien vanaf het najaar van 2016.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met het studiebureau Starzak Strebicki gewerkt aan een masterplan voor Strombeek-Bever. Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.​ Eind april 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen het gedeelte van het masterplan goed dat betrekking heeft op de inrichting van het openbaar domein. Wanneer de straten en pleinen na de rioleringswerken bovengronds opnieuw worden aangelegd, zal hiermee rekening gehouden worden. Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever, dat mee deel uitmaakt van de ruimere visie die in het masterplan wordt ontwikkeld. Deze visie kwam tot stand op basis van inbreng van verschillende kerngroepen en input van bewoners. Straten en pleinen moeten door hun inrichting een evenwichtig en kwalitatief samenleven bevorderen. De eerste zichtbare realisaties van het masterplan zullen dus gekoppeld zijn aan de uitvoering van rioleringswerken, die op hun beurt moeten helpen om zuiver water in beken en rivieren te krijgen en om wateroverlast te voorkomen. Op die manier staat de levenskwaliteit twee keer voorop!