Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

 


Wenst u in het OCMW een stage te doorlopen?

Dat kan. We willen stagiairs op een goede manier kunnen begeleiden en beperken daarom het aantal stagiairs. Om in aanmerking te komen voor een stage, neemt u best contact op met de dienstverantwoordelijke van de plaats waar u stage wilt volgen. Het diensthoofd oordeelt of er op dat moment ruimte en tijd kan vrijgemaakt worden om u te begeleiden. Bij een positief antwoord, leggen we uw aanvraag ter goedkeuring voor aan de OCMW-raad.

Voor wie?

Voor studenten en personen die een opleiding volgen.
Zowel studenten als hun begeleiders (school) kunnen een aanvraag indienen.

We geven voorrang aan Grimbergenaars en vragen u daarom bij uw aanvraag uw adres te vermelden.

Kostprijs?

Stage volgen is uiteraard gratis. U krijgt ook geen vergoeding voor de gepresteerde uren. Wij hopen u voldoende ervaring te kunnen bieden.

Hoe aanvragen?

We vragen u om bij uw stageaanvraag duidelijk te vermelden:
- over welke stage het gaat;
- welke opleiding u volgt en hoe lang de stage duurt.

Vermeld ook gerust wat u graag wil aanleren of welke beroepservaring u wenst op te doen.

Meer info en aanvragen:

bij OCMW personeelsdienst
per mail: personeelsdienst@grimbergen.be