Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Werken aan waterlopen

Uitvoering van maaiwerken (in 2 beurten) aan onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie (Zennebekken-Noord)

In de periode van 15 juni 2018 tot 15 juli 2018 en van 15 september 2018 tot 31 oktober 2018 zullen maaiwerken op bepaalde locaties aan de provinciale waterlopen worden uitgevoerd.

Klik HIER en HIER voor de locaties waar er in Grimbergen gewerkt wordt aan waterlopen of waterloopvlakken.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de maaiwerken in het Zennebekken-Noord en worden uitgevoerd door de firma A. Cocquyt uit Lochristi. De uitvoering van de werken wordt opgevolgd door dhr. Hendrik Vanstechelman (tel. 02/456.07.28).

Overeenkomstig artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 worden de aangelanden ertoe gehouden doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personen van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kunnen gemeld worden aan dhr. Hendrik Vanstechelman (tel. 02/456.07.28 of hendrik.vanstechelman@vlaams-brabant.be).

Zennebekken - Uitvoering grondige ruimingswerken in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant

Tijdens de periode maart-juni 2018 zullen grondige (slib)ruimingswerken aan de provinciale waterlopen (Zennebekken) gebeuren.

Op het grondgebied van Grimbergen zal gewerkt worden aan volgende waterlopen of waterloopvakken:
- Tangebeek: bezinkingskom stroomopwaarts de Leopold Luypaertstraat (klik HIER voor de bijlage);
- Tangebeek: waterloopvlak stroomafwaarts de Fabrieksweg (klik HIER voor de bijlage);
- Tangebeek: zandvang stroomopwaarts de Westvaartdijk (klik HIER voor de bijlage);
- Tangebeek: waterloopvlak tussen de verbindingsweg en de Fabrieksweg (klik HIER voor de bijlage);
- Maalbeek: wateroppervlak langsheen de 's Gravenmolenstraat (klik HIER voor de bijlage);
- Maalbeek: waterloopvlak tussen de brug van de Winkelveldstraat tot de uitmonding in het Zeekanaal (klik HIER voor de bijlage);
- Oude arm Maalbeek stroomopwaarts de uitmonding in het Zeekanaal (klik HIER voor de bijlage);
- Kelkebeek: zandvang en waterloopvlak thv overstort Kelkebeek in het kanaal (klik HIER voor de bijlage);
- Aabeek: waterloopvlak stroomopwaarts en -afwaarts de Mechelstraat (klik HIER voor de bijlage);
- Bruinborrebeek: waterloopvlak stroomopwaarts en -afwaarts duiker onder de Brusselsesteenweg (klik HIER en HIER voor de twee bijlagen).

De firma NV Heyrman-De Roeck uit Beveren zal deze werken uitvoeren. 

De leidende ambtenaar is Ir. Jos Dammans (02/456.07.20). Hij kan u bijkomende informatie verstrekken over de uitvoering en de timing van de werken. Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten hem zo snel mogelijk gemeld worden.

Overeenkomstig art. 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 zijn de aangelanden ertoe gehouden doorgang te verlenen aan de personen (en het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

De waterbodems van de te ruimen waterloopvlakken werden onderzocht in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Alle ruimingsspecie zal worden afgevoerd.

Gemeente Grimbergen / stad Vilvoorde
Projectnr. 22.229A - Optimalisatie Tangebeekcollector (deel A)

De werken in kader van de optimalisatie Tangebeekcollector - deel A starten op maandag 1 juli 2013.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met de projectmanager Luc De Winter van Aquafin (luc.dewinter@aquafin.be).

Via de website van Aquafin kan meer informatie bekomen worden met betrekking tot dit project, via (onderstaande link knippen en plakken in webbrowser):
http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=35&s=68&sNISCode=23025&proj=22229A