Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang

Besluit gemeenteraad 28 maart 2019 en gepubliceerd op de website op 23 april 2019.
Het gemeentebestuur van Grimbergen kan subsidies verlenen ter ondersteuning van projecten inzake kinderopvang binnen de kredieten voorzien in het budget van de gemeente.

Aanvraag als u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet:

Schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen voor 1 juli 2020 voor het subsidiejaar 2021.
- per e-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be 
of
- per brief aan het college van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. 

 
Bij die aanvraag wordt gevoegd:
 
1. Een kopie van de vergunning van Kind en Gezin voor bestaande en reeds door Kind en Gezin in trap 2B gesubsidieerde plaatsen
Of een kopie van de positieve beslissing van Kind en Gezin voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen in trap 2B
Of een kopie van de positieve beslissing van Kind en Gezin voor de omschakeling van bestaande plaatsen in basissubsidie naar plaatsen in trap 2B.
 
2. Het laatste jaar- en financieel verslag van de VZW.