Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Samenstelling van de adviesraden

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

De Gecoro is de adviesraad voor ruimtelijke ordening van een gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de Gecoro allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, die vooral te maken hebben met ruimtelijke planning. Het gaat bijvoorbeeld over (verplichtend) advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de gemeente wil opmaken en allerhande gemeentelijke verordeningen rond stedenbouw.
Kandidaatstelling
Stuur uw kandidatuur vóór 31 mei 2019 via een brief of mail met een korte curriculum vitae met motivatie, gericht aan: Dienst Ruimtelijke Ordening - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
Contact: Dienst ruimtelijke ordening (ruimtelijke.ordening@grimbergen.be - 02 260 13 48)

MILIEURAAD (in herziening)

De milieuraad is een adviesraad bevoegd om de gemeente te adviseren over het milieu-, klimaat-, en natuurbeleid en vervult een informatieve en sensibiliserende taak. De milieuraad bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren. Er wordt gewerkt met diverse werkgroepen volgens thema.
 
Contact: Hilde De Stordeur (hilde.de.stordeur@grimbergen.be – 02 260 13 30)

CULTUURRAAD

De cultuurraad doet voorstellen en brengt adviezen uit over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het cultuurbeleid van de gemeente Grimbergen.
Voorzitter: Patrick de Groef
Ondervoorzitter: Alena Van Den Bussche
Secretaris: Bart Van Humbeeck
Penningmeester: Erik Van Hemelrijck

Contact: Lieve De Decker (lieve.dedecker@grimbergen.be - 02 260 12 98)

JEUGDRAAD

Voorzitter: Frederik De Pauw
Secretaris: Kato Schuermans
Penningmeester: Morgan De Rijcker
Contact: Els Mets (els.mets@grimbergen.be – 02 260 12 61)
Bestuur AV

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Omschrijving
Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het lokale bestuur bij de opmaak en de uitbouw van  het beleidsplan kinderopvang en de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.
Kandidaatstelling
Stuur uw kandidatuur vóór 1 juni 2019 via een brief of mail met een korte curriculum vitae met motivatie, gericht aan: Dienst Welzijn - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
Contact: Els Mets (els.mets@grimbergen.be – 02 260 12 61)
 

SENIORENRAAD

Behandelt alle plaatselijke kwesties en problemen die senioren rechtstreeks aanbelangen en adviseert gemeente en OCMW. Deze raad organiseert zelf ook een aantal activiteiten (seniorennamiddagen, senior van het jaar…).
Ook senioren (minimum 55 jaar oud) die niet aangesloten zijn bij een seniorenvereniging kunnen lid worden.
Kandidaatstelling
Stuur uw kandidatuur vóór 21 september 2019 via een brief of mail met een korte curriculum vitae met motivatie, gericht aan: Dienst Welzijn - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
Contact: Els Mets (els.mets@grimbergen.be – 02 260 12 61)
 

GROG (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen)

De GROG is het overkoepelend orgaan van de verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.
Voorzitter: Mia Brackenier
Secretaris: Hilde Vandepitte
Penningmeester: Patrick Rosseau
Kandidaatstelling
Kandidaatstelling kan doorlopend gebeuren via aanvraag bij de voorzitter.

Contact: Lieve De Decker (lieve.dedecker@grimbergen.be – 02 260 12 98)
 

SPORTRAAD

Behandelt alle kwesties en problemen op plaatselijk vlak die rechtstreeks het sportbeleid aanbelangen en adviseert gemeente en OCMW. De raad kan zelf ook initiatieven op welzijnsvlak ontwikkelen.
waarnemend voorzitter: Eva Goethals
waarnemend secretaris: David De Vuyst
Ondervoorzitter: Patrick Thielemans
Penningmeester: Monique Festraets
Contact: Hilde Docus (hilde.docus@grimbergen.be – 02 260 13 61)