Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmaking reglementen en overige besluiten art. 286 DLB

reglementenBekendmaking reglement waardebonnen Grimbergen helpt

Klik hier voor het Reglement over de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - Goedgekeurd in zitting van 24 september 2020 - gepubliceerd op 28 september 2020.


Bekendmaking arbeidsreglement

Klik hier voor de inhoud van het Arbeidsreglement - goedgekeurd in zitting van 27 augustus 2020 - gepublciceerd op 1 september 2020. 


Bekendmaking Reglement sociale tegemoetkoming - Basisbedrag voor personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming - Dienstjaren 2020-2025etitels mandatarissen - Aanpassing reglement

Klik hier voor de inhoud van het Reglement sociale tegemoetkoming - Basisbedrag voor personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming - Dienstjaren 2020-2025 - goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020 - gepubliceerd op 1 september 2020.


Bekendmaking subsidiereglement voor ondersteuning van projecten kinderopvang

Klik hier voor de inhoud van het subsidiereglement voor ondersteuning van projecten kinderopvang - goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020 - gepubliceerd op 1 september 2020.

Eretitels mandatarissen - Aanpassing reglement

Klik hier voor de inhoud van het besluit - goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020 - gepubliceerd op 28 augustus 2020.


Bekendmaking belasting- en retributiereglementen 2020-2025

Bekendmaking belasting- en retributiereglementen 2020-2025


Voor de inhoud van de besluiten ga naar Reglementen - Retributie- en belastingsreglementen - 2020-2025.