Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderen

Kinderen positief laten opgroeien 


Kinderen positief laten opgroeien en de strijd tegen kinderarmoede aangaan is een belangrijke doelstelling van OCMW Grimbergen.

Hierbij maakt het OCMW werk van:

- Het bieden van kwalitatieve, betaalbare en duurzame kinderopvang in onze gemeente
 
- Het uitbouwen van een kinderarmoedebeleid waarbij kwetsbare gezinnen
  extra ondersteund en begeleid worden.

  Het lokaal overlegplatform Kindkracht speelt daarin een belangrijke rol.
  Dit overlegplatform brengt alle partners die in hun dagelijkse werking omgaan met kinderen bij elkaar.
  Het gaat dan om gemeente/OCMW, scholen, CLB’s, kinderdagverblijven, CAW, Kind en Gezin,…

  Een maatschappelijk werker zet zich halftijds in om dit overlegplatform te coördineren.
  De maatschappelijk werker zorgt eveneens voor de begeleiding aan huis van kwetsbare gezinnen.
  Meer weten? kindkracht@grimbergen.be


- Opvoedingsondersteuning:
  Het Huis van het Kind biedt belangrijke opvoedingsondersteuning voor alle Grimbergse gezinnen.