Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Informatievergaderingen 2011

Infovergaderingen Waterbeheer/Wateroverlast - November 2011

8 november 2011 om 20h00 - Cultuurcentrum Strombeek-Bever, Karel Hemmerechtszaal
   Stroomgebied Tangebeek - van Meise tot Ringlaan en centrum Strombeek
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie van Grontmij met betrekking tot de waterhuishouding in
      Strombeek-Bever
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d 8 november 2011

14 november 2011 om 20h00 - Grimbergen, Charleroyhoeve
   Zones Potaarde, Sprietmolenstraat, Oude Baan, Hof ter Weerdestraat, Warandestraat, Beemdenstraat
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 van de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik HIER voor de presentatie van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik HIER voor de presentatie van Studiebureau Talboom
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d. 14 november 2011

21 november 2011 om 20h00 - Gemeentehuis Grimbergen, Raadszaal
   Maalbeekbekken van Meise tot Verbrande Brug (inclusief Wolvertemsesteenweg en Priesterlinde)
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Waterbeheersing Maalbeek' van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik HIER voor de presentatie 'Maalbeek - bestaande collectoren' van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Afwatering en riolering - N202 & N211' van TV3V
      Klik HIER voor de gemeentelijke presentatie 'Projecten gekoppeld aan Maalbeek / Maalbeekcollector'
      Klik HIER voor het verslag van de infovergadering d.d. 21 november 2011

22 november 2011 om 20h00 - Gemeentehuis Grimbergen, Raadszaal
   Tangebeek vanaf de Ring (inclusief Haneveldlaan) tot Verbrande Brug
      Klik HIER voor de intro-presentatie van de gemeente Grimbergen
      Klik op DEEL 1 en DEEL 2 voor de presentatie van Aquafin
      Klik HIER voor de presentatie 'Waterbeheersing Tangebeek' van de Provincie Vlaams-Brabant
      Klik op DEEL 1, DEEL 2 en DEEL 3 voor de presentatie 'Rioleringinfrastructuur' van Aquafin
      Klik HIER vooor het verslag van de info-vergadering d.d. 22 november 2011