Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan een wilsverklaring euthanasie afleggen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden in de wet.


De wilsverklaring kunt u aangeven op de dienst burgerlijke stand. U dient een afspraak te maken op het nummer 02 260 12 11 of via email DG_burgerlijkestand@grimbergen.be

Hiervoor dient vooraf een aangifteformulier in te vullen.
U kan dit formulier op elk moment invullen.
Dit moet onder de volgende voorwaarden:

  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen die eveneens de wilsverklaring ondertekenen;
  • minstens een van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt;
  • als de betrokkene de verklaring niet meer kan opstellen dan kan een meerderjarige, die geen materieel belang heeft, de wilsverklaring opstellen. Deze wilsverklaring vermeldt de reden van de medische ongeschiktheid. Als bijlage voegt u een medisch getuigschrift bij als bewijs;
  • de wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door diegene die de verklaring aflegt, de getuigen en, in voorkomend geval, de vertrouwensperso(o)n(en);
  • met de verklaring kan alleen rekening gehouden worden indien zij opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor de vraag de euthansie effectief toe te passen.