Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Erkenning

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind.
Deze procedure wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.
Volgens het Belgisch recht, behalve in uitzonderlijke gevallen, kan u wanneer u niet met de moeder gehuwd bent een erkenningsprocedure opstarten. Als de vader gehuwd is en een kind erkent van een vrouw waarmee hij niet gehuwd is dan wordt de echtgenote/echtgenoot van de vader verwittigd.

De erkenning gebeurt bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente of bij een notaris.
Met de toestemming van de moeder kan de erkenning als volgt plaatsvinden:

 • voor de geboorte. De wet voorziet hiervoor geen minimumzwangerschapstermijn. U heeft enkel een attest van een arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt. 
 • bij de geboorteaangifte zelf.


Na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouder ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Wanneer er geen akkoord is over de erkenning kan een proces worden aangespannen.

documente die per mail reeds mogen doorgestuurd worden naar DG_burgerlijkestand@grimbergen.be :
 • voor erkenning op voorhand: attest gynaecoloog
 • voor erkenning na geboorte: recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud)
 • persoonlijke aanmelding van beide ouders
 • identiteitskaart van beide ouders
 • geboorteakte moeder én erkenner (Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op).
 • bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • bewijs van ontbinding/nietigverklaring van vorige buitenlandse huwelijken die niet in België werden ontbonden
 • een bewijs van nationaliteit als u niet in België bent ingeschreven (dit is een nationaal paspoort, voor Europeanen kan dit ook een Europese identiteitskaart zijn)
 • bewijs van woonst (als u niet in België bent ingeschreven)
  Opgelet! Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt meer informatie over legalisatie op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
  Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits.
 • kostprijs: € 30,00Indien er een verblijfvoordeel verbonden is aan de erkenning van het kind, volgt er een onderzoek door de dienst Schijnrelaties. U wordt hierover verder geïnformeerd tijdens uw afspraak.