Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaarheid van bestuur

Overheidsdiensten moeten duidelijk en voldoende informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid: de overheid neemt zelf het initiatief om u op de hoogte te brengen.
 
Als burger hebt u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om de openbaarmaking van bestuursdocumenten, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift te geven. Dat is het principe van passieve openbaarheid: u vraagt toegang tot documenten aan de overheid. Bestuursinstanties zijn verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken, behoudens uitzonderingen op de openbaarheid
 
Meer informatie kan u hier vinden: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur

Hoe vraag ik inzage in/toelichting bij/afschrift van bestuursdocumenten aan?

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren.

U kan uw aanvraag per brief (Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen) of per e-mail (gemeentebestuur@grimbergen.be) richten aan het gemeentebestuur.

In de aanvraag moet u duidelijk vermelden:

- uw naam en adres als aanvrager (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, dient u ook de identiteitsgegevens van die persoon te vermelden)

- om welke documenten het gaat (indien de gevraagde documenten persoonsgegevens bevatten, dient u ook te motiveren waarom u de documenten wenst in te zien/er een afschift van wenst te ontvangen)

- op welke manier u de documenten wilt zien/ontvangen: inzage in de documenten (gratis) of uitleg bij de documenten (gratis) of afschrift/kopie (op papier of digitaal) (hieraan kan een retributie/kostprijs verbonden zijn)
 
 
Meer informatie kan u hier vinden: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur/hoe-vraag-ik-bestuursdocumenten-aan