Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bouwen, verbouwen en verkavelen

Sommige handelingen en kleine ingrepen zijn niet vergunnings- of meldingsplichtig.
Andere aanvragen verlopen via een meldingsplicht of een stedenbouwkundige aanvraag.
Op Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid kan u terecht voor heel wat informatie.

Het is steeds raadzaam om contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening. Want wat u kan bouwen, verbouwen of uitbreiden, is afhankelijk van de ligging van het perceel. Is de aanvraag gelegen in een bijzonder plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), verkaveling, enzovoort?

Hoe en waar aanvragen ?
Op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Grimbergen kunt u de nodige aanvraagformulieren bekomen. U kunt deze ook downloaden bij de gemeentelijke rubrieken per type-dossier.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: 8.00 – 11.30 uur
donderdag: 16.30 – 19.15 uur

Meer info
Ruimtelijke ordening - Vlaamse overheid
Bouwen en wonen in Vlaanderen
over vergunningsplicht
over hemelwater
over watertoets
over kadaster
over pesticidentoets