Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Archief nieuws

Een nieuwe weg voor het Consultatiebureau Kind & Gezin


Het OCMW zette zich 15 jaar in voor de administratieve organisatie en begeleiding van de vrijwilligers van het Consultatiebureau in onze gemeente. Vanaf 1 januari 2011 geeft het OCMW de fakkel door aan de vzw Kind & Preventie.

In de omliggende gemeenten baat de vzw Kind & Preventie reeds het merendeel van de Consultatiebureaus uit en heeft aldus veel expertise om het Grimbergse Consultatiebureau op dezelfde kwalitatieve wijze verder te zetten. Voor de Grimbergse bevolking verandert er niets. Lees meer

De Bio-Bakfiets komt naar de Borgt

Den Diepen Boomgaard start begin 2011 in de Borgt met het “bio-bakfietsproject”. Op dinsdag en woensdag als de plaatselijke bakker gesloten is, zorgen zij voor het leveren van bio-brood aan huis en dit met een milieuvriendelijke bakfiets. Met dit project wil de Diepen Boomgaard een gezond eetpatroon promoten, wat het OCMW graag mee wil steunen.

Op 17 december lanceerde Den Diepen Boomgaard het project en konden de inwoners reeds proeven van het bio-brood. Als OCMW zorgen we voor een gerichte promotie van dit project bij onze cliënten die in de wijk De Borgt wonen. Lees meer

Interesse: ga ook een kijken op de website http://www.biobakfiets.be

De zevende 100-jarige in Ter Biest

Mevrouw Philomena Goossens werd 100 jaar op 9 november 2010. In aanwezigheid van de burgemeester, Mevr. Marleen Mertens, de OCMW-voorzitter, Mevr. Trui Olbrechts en afgevaardigden van de OCMW-Raad, van het ziekenfonds en de bond van de oudstrijders en Okra, werd de eeuwelinge op haar verjaardag in de bloemetjes gezet. Zij werd ook gehuldigd door de Provincie Vlaams Brabant en het Koningshuis.

Samen met de familie, medebewoners, vrijwilligers en personeel zat de jarige aan de feestdis in het woonzorgcentrum Ter Biest en genoot nadien van het optreden van de Will Tura-imitator.
We wensen Philomena en haar familie van harte proficiat.

Voor wie bracht onze ballonwedstrijd geluk?

25 jaar Ter Biest vierden we met een onvergetelijk reuzenjubelfeest waarbij u kon deelnemen aan vele leuke en gezellige activiteiten. Ook als OCMW hadden we er een infostand waar u uw kennis over de OCMW-diensten kon toetsen en meedoen met de ballonwedstrijd.

214 deelnemers waagden hun kans met de ballonwedstrijd. Op 11 september stuurde de wind de ballonnen naar Eindhout, Balen, Kalmthout, Tongerlo … maar ook naar Someren in Nederland en Datteln en Westfalen in Duitsland. “Eenentwintig kaartjes werden ons teruggestuurd”, vertelt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.

Wie won een van de 10 prijzen? Dat lieten we aan de raadsleden over. Op 9 november trokken onze OCMW-raadsleden uit de teruggestuurde kaartjes de winnaars. De gelukkige ballondeelnemers die in de prijzen vielen, hebben we met een brief verwittigd.
De winnaars zijn: Louise Brahm, Virginie Brants, Marko Debeerst, Lieselot De Swert, Sarah Douion, Naomi Ilsbroux, Astrid Rampelbergh, Freya Van Campenhout, Kyany Van De Cruys, Van De Velde Bert.
Ze ontvangen een bon voor pannenkoeken, een ijsje of spaghetti in het dienstencentrum Ter Borre of een boekenbon.

Info: OCMW Grimbergen, Dienst communicatie, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.

OCMW Grimbergen strijdt mee tegen armoede en sociale uitsluiting

Ontsnappen uit armoede is een strijd van iedereen!
Ook het OCMW van Grimbergen zet zich in voor de
bestrijding van armoede.
Wij lieten dit ook zien door op 17 oktober geknoopte lakens uit het gebouw van ons OCMW te hangen.

Eén op de zeven Belgen leeft onder de armoedegrens, ook in Grimbergen…
Menswaardig leven is niet mogelijk zonder een minimum aan inkomen. Als mensen door omstandigheden hun inkomen verliezen en geen recht hebben op een vervangingsinkomen, zoals werkloosheid of invaliditeit, kan het OCMW helpen door tijdelijk of langdurig een leefloon toe te kennen. In 2009 ontvingen 134 mensen in onze gemeente een leefloon.

OCMW-voorzitter Trui Olbrechts stelt dat: "Het OCMW deze personen vooral wil begeleiden en helpen om via een uitgestippeld traject, eventueel met de nodige scholing, opnieuw aan de slag te kunnen en zo weer “op eigen benen” te staan."

De voorzitter is overtuigd dat met jongeren werken erg belangrijk is, ook in dit kader. Daarom werd een sensibiliseringscampagne opgezet samen met de Gemeenschapsschool. Aan de hand van denk- en doemomenten werd er gereflecteerd over de reikwijdte en de impact van armoede. Een kookproject leerde de jongeren prijsbewust, gezond en smaakvol koken.
Lees meer

OCMW Grimbergen zet onthaalouders in het zonnetje


Ook dit jaar zet het OCMW op 12 oktober,
de Dag van de Onthaalouder, zijn onthaalouders in het zonnetje om hen te tonen hoe belangrijk zij zijn voor de kindjes en de ouders die dagelijks hun kindjes met een gerust hart achterlaten.

"Het OCMW Grimbergen vangt vaak heel positieve reacties op van de ouders over de kwaliteitsvolle opvang die onze onthaalouders bieden", benadrukt OCMW-voorzitter Trui Olberchts.

Daarom brengen wij alle onthaalouders vandaag een bezoekje en overhandigen we hen een mooie mok met het opschrift “onthaalouder van de dag”, gevuld met wat lekkers om een heerlijke koffiepauze te kunnen nemen als de kindjes liggen te slapen.Nieuwe onthaalouders zijn welkom.

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen die graag met kindjes willen werken. Momenteel is het ook mogelijk om in een samenwerkingsverband met verschillende onthaalouders samen te werken. Ook vrijwilligers die mee willen instaan voor de opvang van de zieke kindjes zijn van harte welkom.

Voor meer informatie
OCMW Grimbergen, Dienst voor onthaalouders, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, tel. 02 267 15 05

Lees meer

5 kaarsjes voor de dienst huishoudelijke hulp

1 oktober 2010 vierden de 35 medewerkers van de dienst huishoudelijke hulp hun 5de verjaardag.
De OCMW-voorzitter Trui Olbrechts wil de medewerkers op deze dag extra danken en stelt dat: “Wanneer onze dienst voor huishoudelijke hulp een goede reputatie geniet, dat in de eerste plaats is dankzij de positieve inzet van de medewerkers.”

De dienst huishoudelijke hulp kwam er niet zomaar.
Door de kleinschaligheid kon de dienst gezinszorg weinig nieuwe aanvragers helpen. Maar onze dienst gezinszorg zomaar afschaffen was geen optie, want bij veel alleenstaanden en gezinnen was er nood aan meer dan poetshulp alleen.
Als oplossing kozen we in 2005 voor de fusie van de dienst voor gezinszorg met de poetsdienst én de uitbreiding van het takenpakket van de poetsvrouwen.

Jaar na jaar steeg de vraag en het aantal gepresteerde uren hulp. Op 5 jaar tijd boden we 122.500 uren hulp aan jaarlijks gemiddeld 280 personen. Het aantal gepresteerde uren zou aanzienlijk hoger zijn, indien wij altijd voldoende geschikte kandidaten zouden vinden.

De eigen waarde van de dienst huishoudelijke hulp
De voorbije 5 jaar zijn dienstencheques een vast begrip geworden in onze samenleving.
Als beleidsverantwoordelijken moeten wij ons ook de vraag durven stellen of onze dienst voor huishoudelijke hulp nog wel een plaats en toekomst heeft in onze gemeente. OCMW-voorzitter Trui Olbrechts wil daar vandaag volmondig positief op antwoorden.

In de eerste plaats omdat wij ons uitsluitend richten tot zorgbehoevende personen die dankzij deze ondersteuning de mogelijkheid krijgen om thuis te blijven wonen. Bovendien merken we dat de dienstencheques voor vele oudere en zieke mensen, vaak te duur zijn en het systeem niet gebruiksvriendelijk is.
Heel vaak kiezen mensen bewust voor onze dienst omwille van ons Nederlandstalig karakter, want niet alleen het poetsen is voor hen belangrijk, maar ook het sociaal contact met de helpster.
Uiteraard is hulpverlening maar mogelijk als er wederzijds vertrouwen is. Het is niet makkelijk om op het ogenblik als je het meest kwetsbaar bent (oud en ziek), een beroep te moeten doen op iemand die je niet kent. Om die “vreemde” persoon toe te laten in je persoonlijke leefwereld en dingen te laten doen die je altijd zelf hebt gedaan en het liefst van al nog zelf zou willen blijven doen. Hulp vragen betekent vertrouwen hebben in de organisatie (het OCMW), in de dienst en in de medewerkster.

Voorzitter Trui Olbrechts stelt tot slot dat: “Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting de vraag naar huishoudelijke hulp in de toekomst zal toenemen.
Het is voor het OCMW een uitdaging om op deze evolutie een gepast antwoord te vinden.
Vaak kunnen wij dit niet alleen en zal samenwerking noodzakelijk zijn.”

25 jaar Ter Biest vierden we met een onvergetelijk reuzenjubelfeest

Die 25 jaren zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Meer dan 500 personen vonden er voor enkele of meerdere jaren hun thuis. En nog eens 200 “gasten” van de thuiszorg konden hier terecht voor “kortverblijf”. Het woonzeorgcentrum Ter Biest heeft inderdaad zijn plaats veroverd in Grimbergen.

Een goede en betaalbare zorg
Van bij de aanvang kende het rusthuis een exploderend succes. Kandidaat bewoners stroomden toe en reeds na enkele jaren werden plannen gemaakt voor verbouwing en nadien nieuwbouw met uitbreiding tot 75 bewoners.
Dit succes heeft zeker een aantal oorzaken gehad. "Zo vormt Ter Biest een belangrijke steunpilaar voor de toenemende vraag naar een goede en betaalbare zorg voor de Grimbergse bejaarden", beklemtoonde voorzitter Trui Olbrechts.

Intense samenwerking
Ook de openheid van het rusthuis naar de gemeenschap verkregen we door daadwerkelijk een open huis te zijn. Niet alleen de bewoners, ook familie, vrienden en kennissen vonden hun weg… en bleven deze vinden. De uitbouw en de aandacht van en voor de vrijwilligerswerking, de toegankelijkheid en ontvangst bij feesten, de samenwerking met diverse diensten en instellingen … het zijn maar enkele voorbeelden die het leven in Ter Biest typeren.
Ter Biest is het resultaat van een intense samenwerking op alle vlakken.

Het reuzenduo Flavie en Kobe
Het zou geen reuzenfeest zijn zonder de twee nieuwe reuzenbewoners van Ter Biest. De Biestse Kloppers zorgden voor een enthousiast onthaal. De burgemeester en de OCMW-voorzitter verwelkomden het reuzenduo en mochten de namen onthullen: reus KOBE en reuzin FLAVIE.
De twee biestreuzen zullen zeker, blijvend en uit de hoogte een oogje in het zeil houden om Ter Biest ook de volgende jaren de juiste weg te tonen.

Naar een "Parel van wel-zijn"
“Zoals je ziet … het resultaat na 25 jaar is geen vergrijsd maar een zilveren feest en een bruisend en levend Ter Biest, gewapend voor de toekomst”, stelt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts tevreden vast.
Want om tot een “zorgzame” samenleving te kunnen komen, is voortdurende en eensgezinde samenwerking nodig van alle betrokkenen.
De grote opkomst voor dit feest bewijst dat we er allen samen, de schouders willen onderzetten zodat Grimbergen morgen een “parel van wel-zijn zal heten”.

Zaterdag 11 september 2010

OCMW-Beleidsprogramma 2010 - 2013

De kernopdracht van het OCMW-Grimbergen bestaat in het verzekeren van de maatschappelijke hulp- en dienstverlening die iedere burger in de mogelijkheid moet stellen een menswaardig bestaan te leiden.

Waar wil het ons OCMW zich de komende drie jaar verder op toeleggen ?
Op 13 juli 2010 keurde de OCMW-raad de beleidslijnen voor 2010-2013 goed.

Meer info ?
Lees hier de samenvattende beleidsvoorstelling van het OCMW Grimbergen  2010-2013. (65 kb)

Start renovatie eerste fase voor doorgangswoning Grimbergen

Grimbergen, 1 juli 2010 -
Het OCMW van Grimbergen is al geruime tijd eigenaar van een woning in de Leopold Luypaertstraat 186. Omdat de woning niet meer voldeed aan de huidige normen qua comfort en woonkwaliteit, besliste het OCMW de woning grondig te renoveren. De Nationale Loterij keurde vorig jaar een subsidieaanvraag goed voor 55.800 euro. Hiervoor moet de woning wel omgevormd worden tot een ’doorgangswoning‘, bedoeld voor tijdelijke opvang van Grimbergenaren met acute huisvestingsproblemen.

Ondertussen is ook de bouwvergunning afgeleverd. Aan de achterzijde komt een bijkomende slaapkamer. Ramen, badkamer en keuken worden volledig vernieuwd. Bij de renovatie streeft het OCMW, hierin ondersteund door architectenbureau Plan A uit Strombeek, naar een energiezuinige woning. De uitvoering van de werken gebeurt grotendeels door de mobiele renovatieploeg van Groep Intro, een sociaal tewerkstellingsproject. In 2011 wordt de woning in gebruik genomen.

Voor meer informatie:
OCMW Grimbergen - sociale dienst
info@ocmw-grimbergen.be
tel. 02/267 15 05

Succesvolle tweede jobdag

Donderdag 6 mei organiseerde het OCMW van Grimbergen haar tweede jobbeurs voor de klanten van de sociale dienst.

In deze periode van crisis is het niet altijd makkelijk werk te vinden. Dit is ook vaak het belangrijkste probleem van diegenen die bij het OCMW komen voor een financiële uitkering. Het betreft hier vaak mensen die laaggeschoold zijn, weinig of geen werkervaring hebben of anderstalig zijn. Voor hen is het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt niet eenvoudig.

Het OCMW van Grimbergen zet zich actief in om te helpen door middel van arbeidstrajectbegeleiding. Dit houdt in dat we gericht op zoek gaan naar mogelijkheden op maat, zowel in verband met opleiding als werk.
Deze jobbeurs is één van de initiatieven die het OCMW Grimbergen neemt om zoveel mogelijk cliënten te helpen werk te vinden.
Tien tewerkstellingsprojecten uit de regio, zoals onder meer Televil, de Diepen Boomgaard en Groep Intro, namen deel aan de beurs. Zij stelden hier hun werking en vacatures voor.

Het OCMW nodigde voor deze jobbeurs ongeveer honderd cliënten uit. De opkomst was groot. Eén en ander resulteerde in 105 diverse afspraken voor een sollicitatiegesprek. Veel van deze gesprekken resulteren hopelijk in een arbeidsovereenkomst.

Dit jaar was er vooral veel interesse voor de functie van winkelbediende en administratief bediende.
Het OCMW nodigde voor deze gelegenheid ook het Huis van het Nederlands uit. Dit nam bij een aantal cliënten ter plaatse een test af en verwees door naar een voor hen gepaste vervolgopleiding Nederlands.

De jobbeurs was succesvol en het OCMW Grimbergen is tevreden met het resultaat. Wij bedanken de sociale economieprojecten voor het verlenen van hun medewerking aan het welslagen van deze tweede jobbeurs.

Voor meer informatie:
OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
Cel tewerkstelling: Tel.: 02 / 272 49 89