Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Afleveren diverse documenten.

Houders van een A-, B-, E- of F-kaart of houders van een oranje kaart kunnen bij ons terecht voor diverse afschriften uit het vreemdelingenregister.

Deze afschriften zijn o.a.:
Samenstelling van het gezin
Bewijs van woonst
Bewijs van leven
Uittreksel uit het vreemdelingenregister

Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” wordt er een bedrag van 5 euro/stuk gevraagd + 1 euro portkosten indien ze door derden aangevraagd worden.


Een uittreksel uit het strafregister kan telefonisch, schriftelijk of per mail (strafregister@grimbergen.be) worden aangevraagd.

De afgifte gebeurt echter enkel aan de betrokkene op vertoon van de identiteitskaart.

Indien de betrokkene wegens ziekte, gebrekkigheid of langdurige afwezigheid het uittreksel niet persoonlijk kan afhalen kan het uittreksel door een derde persoon aangevraagd of afgehaald worden, voor zover deze derde persoon bewijst dat ze daartoe door de betrokkenen behoorlijk gemachtigd zijn. 
                                   
Het doel van het uittreksel moet vermeld worden zodat het correcte model kan afgeleverd worden.

            
Het document is gratis indien nodig voor sollicitatie, voor werklozen en voor wie het leefloon ontvangt (mits voorlegging bewijzen).

Voor alle ander doeleinden bedraagt de kostprijs € 5,00 per uittreksel.

Opmerking: voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit kan u terecht bij de gemeentelijke diensten van de burgerlijke stand (Loket 4)
Vragen, informatie, opmerkingen?

U kan steeds bij ons terecht via de volgende kanalen:

Tel: 02/260.12.77

Mail: vreemdelingen@grimbergen.be